Όροι Πώλησης

Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων

Τελευταία ανανέωση: 12.10.2022

To My Milupa Shop είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προς πώληση στο καταναλωτικό κοινό προϊόντων βρεφικής διατροφής Milupa, το οποίο δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία «NUMIL ΗΕLLAS EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και διακριτικό τίτλο «NUMIL Hellas A.E.» που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά (Παράδρομος 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2), με ΑΦΜ 094446311 και αριθμό ΓΕΜΗ 002325201000 (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»).  

Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο eshop.milupa.gr (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») και η αγορά προϊόντων μέσω αυτού διέπονται από τους παρόντες ειδικούς Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων (εφεξής οι «Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων» ή οι «Όροι»). Οι όροι αυτοί ισχύουν σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies και ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα πωλήσεων, χρήσης του ιστοτόπου, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφάλισης απορρήτου και τη χρήση cookies και διαχείριση των επιλογών και προτιμήσεων των επισκεπτών, κατά περίπτωση ειδικότερα. 

Καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων που συνάπτεται με το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (το Φαρμακείο). Εάν δε συμφωνείτε, εν μέρει ή όλω, με τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να απόσχετε από την επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας ρητή αποδοχή των Όρων, την οποία δηλώνετε με την επιλογή του σχετικού πεδίου. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Πώλησης Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τη διαδικασία αγοράς και τα πωλούμενα προϊόντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail support.milupagr@danone.com

 

Γενικοί Όροι

1. «Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιτρέπει αγορές μέσω της λειτουργίας «αγορά ως επισκέπτης». Αυτός ο τρόπος αγοράς απαιτεί να συμπληρωθούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας.

2. Η παράδοση παραγγελιών είναι δυνατή μόνο προς καταναλωτές με διεύθυνση παράδοσης εντός της Ελλάδος. 

3. Η επεξεργασία, εκτέλεση και παράδοση παραγγελιών που υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και είσπραξης της πληρωμής και της έκδοσης των αναγκαίων παραστατικών, γίνεται από τo Φαρμακείο , στο όνομα, για λογαριασμό του και με δική του ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε πρόβλημα ή ερώτηση σχετικά με την παραγγελία σας και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία, και το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10564, 2102241425.

Διαδικασία Υποβολής Παραγγελίας 

1. Για να υποβάλετε μια παραγγελία, θα πρέπει, αφού εισέλθετε στο λογαριασμό σας, να συμπληρώσει με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα πεδία στην ειδική φόρμα παραγγελίας και να πατήσετε την ένδειξη «Έγκριση Πληρωμής». Εάν δεν συμπληρωθούν όλα τα πεδία, δεν μπορείτε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της παραγγελίας. Στο τελευταία στάδιο πριν από την οριστική υποβολή της παραγγελίας, καθίσταται διαθέσιμη η προεπισκόπηση της παραγγελίας σας. 

2. Μετά την υποβολή της παραγγελίας, αποστέλλεται e-mail  από  την Εταιρεία που επιβεβαιώνει την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Το ανωτέρω email δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή. Οι παραγγελίες σας τελούν υπό την αίρεση αποδοχής τους από το Φαρμακείο.

 

Αποδοχή Παραγγελίας

1. Η σύμβαση για την πώληση και αγορά αγαθών σύμφωνα με την παραγγελία που έχετε υποβάλει θεωρείται συναφθείσα μόνο κατόπιν της εκ μέρους του Φαρμακείου αποδοχής της παραγγελίας σύμφωνα με τα κατωτέρω. Η παρουσίαση των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποτελεί απλώς πρόσκληση για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης από εσάς μέσω της υποβολής παραγγελίας εκ μέρους σας. 

2.  Το Φαρμακείο αποδέχεται τηλεφωνικώς την παραγγελία, επικοινωνώντας μαζί σας στα στοιχεία, που έχετε καταχωρήσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. 

3. Παράλληλα, η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» γίνεται και γραπτώς μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, στα στοιχεία, που έχετε καταχωρήσει κατά την παραγγελία σας. Η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» περιγράφει με δεσμευτικό τρόπο τους όρους πώλησης και αγοράς που εκτίθενται σε αυτή και συγκεκριμένα τα πωληθέντα προϊόντα, τις ποσότητες, την τιμή και το συνολικό κόστος των προϊόντων, το κόστος μεταφορικών και τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.

 

Παράδοση

1.Το Φαρμακείο  σας ενημερώνει μέσω τηλεφωνικά για την εκτέλεση καθώς και την αποστολή της παραγγελία σας.  

2. Η παράδοση της παραγγελίας σας γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχετε δηλώσει με την παραγγελία σας. Το Φαρμακείο δεν ευθύνεται για την αδυναμία παράδοσης παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή η διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση. 

3. Οι παραδόσεις παραγγελιών γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τυχόν εξαιρετικών περιστάσεων, ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών εντός Αττικής κυμαίνεται σε 2 εργάσιμες ημέρες από την επομένη εργάσιμη ημέρα της λήψη της εκάστοτε παραγγελίας. Για παραγγελίες εκτός Αττικής, το χρονικό διάστημα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία (π.χ. δυσπρόσιτες περιοχές). Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

4. Για παραδόσεις εντός Αττικής και εκτός Αττικής δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής, όταν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει τα 50€, ενώ οι παραδόσεις με αξία παραγγελίας μικρότερης των 50€ συνεπάγονται κόστος μεταφορικών, το οποίο βαρύνει εσάς και σας γνωστοποιείται κατά την υποβολή της παραγγελίας.

5. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας οφείλετε να ελέγξετε αν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα προϊόντα της παραγγελίας σας, όπως αυτή μπορεί να έχει διαμορφωθεί τελικώς. 

6. Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη κατοχή των προϊόντων, όπως αυτό αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης. Από την παράδοση της παραγγελία σας και την παραλαβή της, φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για τα προϊόντα. 

7. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παράδοση της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Εάν δεν βρίσκεστε στο σημείο παράδοσης κατά τη στιγμή της παράδοσης, είτε θα λάβετε κλήση για συνεννόηση παράδοσης απότο Φαρμακείο , είτε ο μεταφορέας θα αφήσει σε εσάς ένα σημείωμα που θα εξηγεί τι πρέπει να κάνετε για να παραλάβετε την παραγγελία σας. Εάν μετά την πάροδο 15 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση εξακολουθεί να μην έχει παραδοθεί για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητά σας, θα θεωρήσουμε ότι η μεταξύ μας σύμβαση έχει λυθεί και θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, αφαιρώντας από το καταβληθέν  το ποσό των πέντε (5) Ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το διαχειριστικό κόστος που προέκυψε. 

 

Τιμές

1. Οι αναγραφόμενες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα τιμές πώλησης συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν κόστος μεταφοράς, εφόσον προκύψει.  

2. Το Φαρμακείο διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των αναγραφόμενων τιμών κατά την κρίση της  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.

3. Η χρέωσή σας γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας (με την εξαίρεση της περίπτωσης προφανούς σφάλματος που προβλέπεται κατωτέρω), ακόμα και αν μετά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας έχουν διαφοροποιηθεί. 

4. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα, ακόμα και μετά την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους μας. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή θα έχετε τη δυνατότητα είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας είτε να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη τιμή.

5. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στο πλαίσιο προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας θα βασίζεται στην τιμή με την οποία αγοράστηκαν. 

6. Οι αναγραφόμενες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα τιμές πώλησης συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν κόστος μεταφοράς, εφόσον προκύψει.  
7. Το Φαρμακείο διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των αναγραφόμενων τιμών κατά την κρίση της  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.
8. Η χρέωσή σας γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας (με την εξαίρεση της περίπτωσης προφανούς σφάλματος που προβλέπεται κατωτέρω), ακόμα και αν μετά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας έχουν διαφοροποιηθεί. 
9. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα, ακόμα και μετά την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους μας. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή θα έχετε τη δυνατότητα είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας είτε να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη τιμή.
10. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στο πλαίσιο προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας θα βασίζεται στην τιμή με την οποία αγοράστηκαν. 
11. H προσφορά της αξιακής έκπτωσης των πέντε ευρώ (5€) κατά την εγγραφή ενός νέου χρήστη, ισχύει υπό τις εξής προϋποθέσεις:
    α. Η παραγγελία υπερβαίνει τα είκοσι ευρώ (20€).
    β. Βάσει της ισχύοντων κανονισμών και για λόγους προστασίας του μητρικού θηλασμού, η προσφροά  ισχύει μόνο για τα προϊόντα Aptamil 2, Aptamil 3 και Aptamil 4. H έκπτωση δεν ισχύει για τα Aptamil 1, Aptamil AR, Aptamil EC.
12. Το σύστημα προγραμματισμένων, επαναλαμβανόμενων παραγγελιών για το γάλα του μήνα My Milupa Easy Order, εξαιρείται από τις εβδομαδιαίες προωθητικές ενέργειες της εταιρείας.
 

Τρόπος πληρωμής

1. Όλες οι πληρωμές προς το Φαρμακείο θα γίνονται σε Eυρώ (€). 

2. Η πληρωμή είναι δυνατή με αντικαταβολή, τραπεζική κατάθεση ή χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.  Ειδικότερα:

α) Η πληρωμή της παραγγελίας με αντικαταβολή γίνεται με καταβολή μετρητών στον υπάλληλο της μεταφορικής για λογαριασμό του Φαρμακείου , είτε της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση στη διεύθυνση αποστολής. Το επιπρόσθετο κόστος πληρωμής με αντικαταβολή διαμορφώνεται σε 2€.

β) Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προβείτε στην εξόφληση της παραγγελίας σας με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa ή Μastercard, οπότε και γίνεται αυτόματα δέσμευση του ποσού αγοράς. Για την μεγαλύτερη ασφάλεια της συναλλαγής, οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας ALPHA BANK . Ειδικότερα, ο χρήστης μεταφέρεται αυτόματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας ALPHA BANK, στο οποίο τα στοιχεία υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της συναλλαγής, δε διατηρεί με οποιαδήποτε μορφή στοιχεία της κάρτας και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής σας έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας. Επίσης, το Φαρμακείο δεν φέρει ευθύνη αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει ή καθυστερήσει να εγκρίνει την πληρωμή.

γ) Αν επιλέξετε πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει εντός 3 εργασίμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας σας να καταθέσετε το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας σας (πλέον των μεταφορικών) σε ένα από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς, που διατηρούνται στην αντίστοιχη τράπεζα, με αιτιολογία τον αριθμό παραγγελίας, και ονοματεπώνυμο:

1. ALPHA BANK

101 00 2320 023093

IBAN: GR67 0140 1010 1010 0232 0023 093

2. EUROBANK

 0026 0096 11 0200586760

IBAN :GR5502600960000110200586760

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

10400798202

IBAN: GR5901101040000010400798202

Μόνο μετά την είσπραξη του τιμήματος, το Φαρμακείο θα προχωρήσει στην αποδοχή της παραγγελίας σας. Αν το τίμημα δεν καταβληθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η παραγγελία θα θεωρηθεί ακυρωθείσα.

3. Η χρέωση της κάρτας ή του λογαριασμού σας πραγματοποιείται αφού η παραγγελία σας αποσταλεί προς παράδοση.

4. Με την αποστολή της παραγγελίας το Φαρμακείο θα εκδίδει απόδειξη, την οποία θα σας παρέχει σε έντυπη ή /  και ηλεκτρονική μορφή.

5. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη αποδοχή της παραγγελίας τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στο ακέραιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή σας.  

 

Προϊόντα

1. Η Εταιρεία φροντίζει να υπάρχουν στο μέτρο του δυνατού ακριβείς και ενημερωμένες φωτογραφίες και περιγραφές των προϊόντων. Σημεία που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής/συσκευασίας, λήξης ή άλλες ενδείξεις που μεταβάλλονται είναι αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο λήψης της φωτογραφίας και ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί.

2. Τα πωλούμενα προϊόντα έχουν τη συνήθη διάρκεια ζωής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών. 

3. Η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της του παραγωγού και το Φαρμακείο ως πωλητής, εγγυώνται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι ασφαλή, κατάλληλα προς κατανάλωση και συμμορφούμενα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς τους. 

4. Το Φαρμακείο δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Επιπλέον, παρότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων, επιφυλασσόμαστε αναφορικά με τη εγκυρότητα της εμφανιζόμενης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ένδειξης διαθεσιμότητας των προϊόντων.

 

Ακύρωση και Τροποποίηση Παραγγελίας

1. Μετά την αποδοχή της παραγγελίας από το Φαρμακείο έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας, που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στην κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, επιλέγοντας το πεδίο ‘Επικοινωνία με φαρμακείο Β.Μαραγκός’ , στο σύνολο ή ως προς ένα μέρος της, αζημίως μέχρι το χρονικό σημείο που αυτή έχει δρομολογηθεί προς αποστολή. Αν θέλετε ακυρώσετε παραγγελία που έχει δρομολογηθεί προς αποστολή, τότε επωμίζεστε κόστος ακύρωσης το οποίο ανέρχεται σε πέντε (5) €.

2. Οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας δίνει στο Φαρμακείο το δικαίωμα, ακόμα και μετά την αποδοχή της παραγγελίας, αζημίως, να ακυρώσει την παραγγελία ή να αναβάλει την εκτέλεση ή παράδοση κατά την απόλυτη διακριτική  του ευχέρεια, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσής σας.

3. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας, το Φαρμακείο θα σας ενημερώνει εγκαίρως για την καθυστέρηση και τη νέα ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή θα έχετε δικαίωμα να αξιώσετε την αντικατάσταση των μη διαθέσιμων προϊόντων με άλλα αντίστοιχα προϊόντα ίσης αξίας, την μερική εκτέλεση της παραγγελίας σας ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. 

 

Επιστροφή Προϊόντων

1.  Έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε χωρίς δική σας επιβάρυνση την επιστροφή προϊόντων που δε φέρουν τις συμφωνημένες ιδιότητες (πχ. παραδόθηκαν λάθος προϊόντα, η ποσότητα των παραδιδόμενων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στη συμφωνηθείσα) ή είναι ελαττωματικά (πχ. ληγμένα, αλλοιωμένα, φέρουν χτυπημένες/κατεστραμμένες συσκευασίες). 

2. Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, κατόπιν επικοινωνίας σας με το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας, που θα βρείτε στο Μy Milupa Shop, στην κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, επιλέγοντας το πεδίο ‘Επικοινωνία με φαρμακείο Β.Μαραγκός’, με παραλαβή αυτών από τη διεύθυνση παράδοσης. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές.

3. Στην περιπτώσεις αυτές, έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε είτε επιστροφή της αξίας των προϊόντων αυτών στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής είτε αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων.


Υπαναχώρηση

1. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από τη μεταξύ μας σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται κατόπιν επικοινωνίας σας με το Φαρμακείο, πριν την παρέλευση των ως άνω ημερών, με τη συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στην κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, επιλέγοντας το πεδίο ‘Επικοινωνία με φαρμακείο Β. Μαραγκός’.
2. Κατόπιν της επικοινωνίας σας με το Φαρμακείο, και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από αυτήν, τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στο Φαρμακείο στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν, δηλαδή με άθικτη τη συσκευασία τους και χωρίς να έχουν ανοιχθεί ή να έχουν αλλοιωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνει με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την παράδοσή τους και με έξοδά σας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η υπαναχώρηση οφείλεται σε ελάττωμα των προϊόντων, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν το Φαρμακείο.
3. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο της κατάστασης των προϊόντων, το Φαρμακείο θα σας επιστρέψει το τίμημα στο σύνολό του (πλην των εξόδων αποστολής της παραγγελίας που βαρύνουν τον αγοραστή).


Γενικά

1. Το Φαρμακείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων οποτεδήποτε.  Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις παραγγελίες, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί.

2. Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των Όρων Ηλεκτρονικών Πωλήσεων δε θα συνεπάγεται την ακυρότητα των υπολοίπων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε τυχόν αναφυόμενη μεταξύ των μερών διαφορά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015. Ως εκ τούτου, δικαιούσθε να επιδιώξετε διευθέτηση της καταναλωτικής σας διαφοράς μαζί μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών που είναι διαθέσιμη μέσω της διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ “MILUPA HEARTS LOYALTY PROGRAM” 

  1. Γενικά

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη λειτουργία του Προγράμματος επιβράβευσης Milupa Hearts Loyalty Program (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «NUMIL ΗΕLLAS EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και διακριτικό τίτλο «NUMIL Hellas A.E.» που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά (Παράδρομος 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2), με ΑΦΜ 094446311 και αριθμό ΓΕΜΗ 002325201000 (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»). Η Εταιρεία μέσω του Προγράμματος επιβράβευσης επιτρέπει την συγκέντρωση πόντων με κάθε αγορά προϊόντων Milupa προσφέροντας ειδικές προσφορές και προνόμια στους καταναλωτές, όπως εξειδικεύονται παρακάτω. 

Οι παρόντες όροι ισχύουν σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης του ιστοτόπου, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies και ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα πωλήσεων, χρήσης του ιστοτόπου, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφάλισης απορρήτου, τη χρήση cookies και διαχείριση των επιλογών και προτιμήσεων των επισκεπτών, κατά περίπτωση ειδικότερα. 

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Milupa Hearts

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει, νέοι πελάτες της NUMIL Hellas A.E, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μy Milupa Shοp. Οι ήδη ενεργοί πελάτες μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, εφόσον συναινέσουν σε σχετική μας πρόσκληση να γίνουν μέλη του Προγράμματος. Αντίστοιχα τα νέα μέλη που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Μy Milupa Shοp εγγράφονται αυτόματα και στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης και μπορούν να λαμβάνουν ήδη από την εγγραφή τους τα προνόμια του Προγράμματος Επιβράβευσης, ώστε να μη χάνουν κανένα από τα προνόμια που προσφέρει η Εταιρεία στους πελάτες της.  Το Πρόγραμμα προορίζεται για άτομα άνω των 18 ετών.  

2.2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Milupa Hearts, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) της Εταιρείας στην ιστοσελίδα https://eshop.milupa.gr. Ειδικότερα, ο νέος πελάτης, κατά την εγγραφή του στο Μy Milupa Shοp και καταχωρώντας τα προσωπικά του στοιχεία (ήτοι email, προσωπικό κωδικό και ηλικιακή ομάδα του παιδιού) εγγράφεται αυτόματα και στο Πρόγραμμα Milupa Hearts. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου νέου χρήστη στο Μy Milupa Shοp και στο Πρόγραμμα επιβράβευσης Milupa Hearts, είναι η συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται ως υποχρεωτικά στην αίτηση εγγραφής Μέλους στο Μy Milupa Shοp, τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρη και αληθή, καθώς και η ρητή αποδοχή εκ μέρους του, των σχετικών όρων χρήσης. 

2.3. Για τα ήδη ενεργά Μέλη του Μy Milupa Shοp, εφόσον το επιλέξουν, μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Milupa Hearts, είτε μέσω επιλογής που υπάρχει στον «Λογαριασμό» τους, είτε μέσω σχετικής επιλογής που εμφανίζεται σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας της Milupa (πχ. μέσω αναδυόμενου παραθύρου που εμφανίζεται κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα), ή μέσω ενημερωτικού email που λαμβάνει το ενεργό μέλος, από όπου παραπέμπεται στη σχετική σελίδα για το Πρόγραμμα Milupa Hearts).  

2.4. Αποτελεί ευθύνη κάθε Μέλους να τηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προκειμένου να λαμβάνει σε ορθή βάση τα προνόμια και τις εκπτώσεις που του προσφέρει η ιδιότητά του ως μέλος του Προγράμματος επιβράβευσης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη παροχής προνομίων, προσφορών ή εκπτώσεων σε μέλος του Προγράμματος Milupa Hearts λόγω παρωχημένων ή ανακριβών πληροφοριών. 

  1. Χρήση του Προγράμματος Επιβράβευσης Milupa Hearts

3.1. Κάθε Μέλος του Προγράμματος Milupa Hearts απολαμβάνει τα ειδικά προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας σαν ανταμοιβή για την τακτική αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας https://eshop.milupa.gr/. Ειδικότερα αυτά συνίστανται:  

(α) στην συλλογή πόντων σε κάθε αγορά, ώστε το Μέλος να έχει το προνόμιο έκδοσης εκπτωτικού κουπονιού, με τη συγκέντρωση συγκεκριμένου αριθμού Milupa Hearts, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάθε επόμενη αγορά (βλ. αναλυτικά κατωτέρω υπό 3.2.) 

(β) στην έκδοση «εκπτωτικού κουπονιού» για την αγορά άλλων προϊόντων της Εταιρείας. Από την έκδοση εκπτωτικού κουπονιού εξαιρούνται τα προϊόντα «Aptamil 1», «Aptamil AR» και «Aptamil EC», όπως αναλυτικά προβλέπεται στη συνέχεια.  

(γ) στην προνομιακή ενημέρωση των Μελών για ενδεχόμενες μελλοντικές προσφορές σε προϊόντα της Εταιρείας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς για κλήρωση δώρων κλπ. 

3.2. Η λειτουργία του Προγράμματος Milupa Hearts βασίζεται στη συλλογή πόντων (hearts), ανάλογα με τις αγορές στις οποίες προβαίνει εκάστοτε Μέλος. Για κάθε 1 ευρώ (€) αγοράς, συλλέγεται αντίστοιχα και 1 πόντος (για παράδειγμα σε αγορές ύψους 5 ευρώ αντιστοιχούν 5 πόντοι (Milupa Hearts). Επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό των πόντων δεν αντιστοιχεί το κόστος τυχόν μεταφορικών εξόδων ή εξόδων αποστολής.

Ταυτόχρονα, ανάλογα με τον αριθμό των πόντων που έχει συλλέξει κάθε Μέλος κατατάσσεται  σε μία κατηγορία. Οι κατηγορίες που διαμορφώνονται είναι οι ακόλουθες:  

  • «Bronze Hearts»: Όταν το Μέλος έχει συλλέξει από 0 – 199 πόντους (hearts) 
  • «Silver Hearts»: Όταν το Μέλος έχει συλλέξει από 200 -399 πόντους (hearts) 
  • «Gold Hearts»: Όταν το Μέλος έχει συλλέξει από 400 -599 πόντους (hearts) 
  • «Platinum Hearts»: Όταν το Μέλος έχει συλλέξει 600 πόντους (hearts) και πάνω 

Τα Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία «Platinum Hearts» και έχουν συλλέξει ήδη 600 πόντους (hearts) επιβραβεύονται με 10€ κουπόνι για κάθε 200 επιπλέον πόντους που συλλέγουν (δηλαδή στους 800 πόντους, στους 1000 πόντους και ούτως καθεξής). 

3.3. Οι πόντοι καταχωρούνται στο Λογαριασμό του εκάστοτε μέλους με κάθε αγορά που ολοκληρώνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Με την συμπλήρωση ορισμένου αριθμού Milupa Hearts που συγκεντρώνει το Μέλος, κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες: “Bronze Hearts”, “Silver Hearts”, “Gold Hearts” ή “Platinum Hearts”, ενώ ταυτόχρονα εκδίδεται εκπτωτικό κουπόνι που αντιστοιχεί στην χαμηλότερη τιμή των Milupa Hearts για καθεμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Το εκπτωτικό κουπόνι εκδίδεται και αποστέλλεται μέσω email στο μέλος με σκοπό να το χρησιμοποιήσει εφόσον επιθυμεί, σε κάθε επόμενη αγορά. Το Μέλος μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τον αριθμό των Milupa Hearts που έχει συλλέξει μέσω του Προφίλ του Λογαριασμού του, στην επιλογή «Μy Milupa Hearts». 

3.4. Οι πόντοι Milupa Hearts δεν έχουν εμπορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οι πόντοι λειτουργούν αθροιστικά, μέχρι να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός για την έκδοση εκπτωτικού κουπονιού ανά κατηγορία Milupa Hearts. Το Μέλος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί εκπτωτικό κουπόνι μπορεί να κάνει χρήση αυτού για μια μόνο συναλλαγή και δεν μπορεί να το επιμερίσει ή να το χρησιμοποιήσει για περισσότερες συναλλαγές.

3.5. Οι παραλήπτες των Εκπτωτικών Κουπονιών είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι τα Εκπτωτικά Κουπόνια που έχουν στη διάθεσή τους δε θα χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό). Η εξαργύρωση γίνεται με την καταχώρηση του κωδικού του Εκπτωτικού Κουπονιού κατά το τελευταίο στάδιο της Παραγγελίας.

3.6. Κάθε Εκπτωτικό Κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μια φορά και για το σύνολο του ποσού αυτής. Μόλις εξαργυρωθεί, το Εκπτωτικό Κουπόνι παύει να ισχύει.

3.7. Τα Εκπτωτικά Κουπόνια δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες ή άλλα κουπόνια που προσφέρονται κατά καιρούς από την Εταιρεία και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά.

3.8. Κάθε Εκπτωτικό Κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί όταν η συνολική αξία της Παραγγελίας είναι μεγαλύτερη των 20 ευρώ.

3.9. Στην περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι κάποιο Εκπτωτικό Κουπόνι χρησιμοποιήθηκε χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω όροι, το Κουπόνι δε θα γίνει αποδεκτό ή/και θα ακυρωθεί.

3.10. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε απώλεια ή απόρριψη, ή ακύρωση ή απόσυρση Εκπτωτικού Κουπονιού, καθώς επίσης για την περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης του Εκπτωτικού Κουπονιού από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιήσει, ή αναστείλει ή διακόψει την προσφορά Εκπτωτικών Κουπονιών και να τερματίσει ή/ και να απενεργοποιήσει την ισχύ τους.

3.11. Οι πόντοι που συλλέγονται μέσω του Προγράμματος Milupa Hearts αφορούν αποκλειστικά αγορές που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος eshop και για τις οποίες υποστηρίζονται όλοι οι τρόποι πληρωμής που προβλέπονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα eshop. 

3.12. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, ή άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ή επιστροφής του αγορασθέντος προϊόντος, η χρήση των πόντων Milupa Hearts για τη συγκεκριμένη συναλλαγή θα ακυρώνεται επίσης. 

3.13. Τα προνόμια που απορρέουν από το Πρόγραμμα Milupa Hearts, απολαμβάνουν μόνο τα εγγεγραμμένα Μέλη του προγράμματος επιβράβευσης. 

3.14. Τα προϊόντα της Εταιρείας «Aptamil 1», «Aptamil AR» και «Aptamil EC» εξαιρούνται από τη συλλογή πόντων Milupa Hearts και συνεπώς από το Πρόγραμμα επιβράβευσης, όπως επίσης και από κάθε άλλη σχετική προσφορά της Εταιρείας. 

3.15. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Milupa Hearts είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει να προσφέρει οφέλη για τα Μέλη του ανάλογα με τις αγορές που πραγματοποίησαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στην ιστοσελίδα https://eshop.milupa.gr/ 

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

4.1. Η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μελών κατά τη στιγμή της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Milupa Hearts στον ιστότοπο https://eshop.milupa.gr/. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το ίδιο το Μέλος και υποβάλλονται στην σχετική φόρμα εγγραφής που διατίθεται για την εγγραφή του στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.  

4.2. Τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα αναγκαία για την εγγραφή του στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Milupa Hearts, ήτοι το e-mail, ο προσωπικός του κωδικός και η ηλικιακή ομάδα του παιδιού του. Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν εισαχθούν στη φόρμα εγγραφής του ιστοτόπου για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Milupa Hearts δεν είναι δυνατό να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και να λαμβάνετε προνόμια και οφέλη. 

4.3. Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα σχετικά με το ιστορικό των αγορών που πραγματοποιεί το Μέλος μέσω του eshop. Η συλλογή αυτή είναι αναγκαία προκειμένου η Εταιρεία να υπολογίζει τον αριθμό πόντων που συλλέγει το Μέλος σε κάθε αγορά που πραγματοποιεί και για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος Επιβράβευσης. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να αποστέλλονται στο μέλος προσφορές, ενημερώσεις ή εξατομικευμένες διαφημίσεις σύμφωνα με τις προηγούμενες αγορές και/ή τα ενδιαφέροντά του. Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζονται με εκείνες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων με άλλες επεξεργασίες της Εταιρείας (π.χ. συλλογή δεδομένων μέσω cookies), προκειμένου να βελτιωθεί το προφίλ του Μέλους και οι παρεχόμενες προς αυτό υπηρεσίες. 

4.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Μελών του Προγράμματος Επιβράβευσης διατηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και το οποίο αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της εγγραφής του Μέλους στο Πρόγραμμα Επιβράβευση και για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητά του. Σε περίπτωση που το Μέλος διακόψει τη συμμετοχή του από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης, τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους μπορεί να διατηρηθούν, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την υποστήριξη νομικών απαιτήσεων και αξιώσεών της, ή εφόσον η διατήρησή τους επιβάλλεται από άλλη νομική υποχρέωση.  

4.5. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών του Προγράμματος Επιβράβευσης Milupa Hearts διέπεται ως προς τους λοιπούς όρους, ιδίως αναφορικά με τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των Μελών, από τους όρους που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://eshop.milupa.gr/. Οι Πολιτικές αυτές, όπως κατά διαστήματα επικαιροποιούνται ισχύουν σε συνδυασμό με τους παρόντες Όρους Χρήσης. 

  1. Λοιποί Όροι

5.1. Η Εταιρεία  δύναται να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος Επιβράβευσης Milupa Hearts, μετά από προηγούμενη ενημέρωση των Μελών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελής παροχή της Εταιρείας. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική επικαιροποίηση του παρόντος στον ιστότοπο (site) της στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eshop.milupa.gr/ ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε Μέλος έχει ευθύνη να ενημερώνεται μέσω της ως άνω ιστοσελίδας για τους ισχύοντες όρους χρήσης του Προγράμματος Επιβράβευσης. 

5.2. Σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος Επιβράβευσης για οποιοδήποτε λόγο από την Εταιρεία, οι πόντοι (Milupa Hearts) που έχουν συγκεντρωθεί ακυρώνονται αυτόματα και δεν είναι πλέον υπολογίσιμοι σε αγορές που προβαίνει το Μέλος. 

5.3. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για όλες τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες των ενδεχόμενων δυσλειτουργιών του Προγράμματος Επιβράβευσης Milupa Hearts. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε το Μέλος να μπορέσει να διατηρήσει το όφελος από τη συγκέντρωση των πόντων Milupa Hearts. 

5.4. Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε τυχόν αναφυόμενη μεταξύ των μερών διαφορά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.